× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

EWANMED

Poradnia lekarzy rodzinnych - Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych "EWANMED"

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Funkcja ochrony zdrowia:

 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna szkolna
 • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

 • Choroby wewnętrzne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Medycyna szkolna


Adres

32-2036991
Misjonarzy Oblatów 21
40-129 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1